Care este cea mai bună soluție SAM de pe piață?!

Gartner a lansat Magic Quadrant pentru Software Asset Management Tools


Cei de la Gartner au publicat, pentru prima dată în istorie, primul lor studiu privind piața soluțiilor de SAM și au lansat MagicQuadrant pentru SAM Tools.

Acest raport a fost lansat cu scopul de a ajută clienții care-și doresc implementarea unor procese de optimizare şi control al utilizării software-ului din companie, în alegerea celor mai bune tool-uri de SAM de pe piață.

În următoarele  rânduri, am să detaliez elementele care au fost luate în calcul pentru realizarea acestui Magic Quadrant, trecând prin câteva noțiuni introductive.

Ce este SAM?

Software Asset Management este un sistem de management al activelor software (pachetelor software) ce poate fi implementat de orice companie indiferent de mărime. Valoarea acestui serviciu este dată de controlul pachetului software (licenței) din punct de vedere tehnic, financiar și juridic, pe toată durata ciclului de viață a acestuia.

Ce sunt activele software?

Activele software reprezintă pachetele software formate din: kit de instalare (aplicația, softul) și dreptul de utilizare al acestuia denumit generic licență comercială.

Cum a clasificat Gartner principalele activități ale unui proces de SAM în cadrul acestui raport?

Gartner a împărțit procesul de SAM în 9 activități distincte:

1. Discover Software Procurements (for Entitlement) – identificarea și centralizarea dovezilor de licențiere (contracte, comenzi, facturi);

2. Identify Software Entitlements – analiza dovezilor de licențiere pentru a indentifica care sunt licențele ce provin din fiecare contract și drepturile de utilizare aferente fiecăreia;

3. Normalize Software Entitlements – consolidarea tuturor informațiilor într-o singură baza de date, care să reflecte licențele software deținute și toate detaliile de identificare ale acestora (vendor, produs, ediție, versiune, drepturi de utilizare, contractul de licențiere, costul de achiziție,  cantitate, furnizor);
4. Discover Platforms – identificarea sistemelor (fizice și virtuale) din infrastructură pe care sunt instalate și rulează aplicații software;

5. Identify Platform Consumption – procesarea informațiilor despre configurația hardware a sistemelor din infrastructură și identificarea tuturor aplicațiilor software ce rulează pe acestea;

6. Normalize Software Consumption Data - consolidarea tuturor informațiilor într-o singură bază de date, care să reflecte consumul real de aplicații software;

7. Reconcile Software Asset Information – reconcilierea informațiilor din cele două baze de date create anterior: Software Entitlements versus Software Consumption Data. În urmă acestei reconcilieri, se obține un raport care reprezintă comparativul dintre licențele software deținute și consumul real de software.

Acest raport este punctul de pornire pentru a pune în valoare beneficiile unui proces de SAM:

ü  vizibilitate asupra consumului de software
ü  asigurarea nivelului optim de compliance
ü  controlul costurilor și reducerea majora a acestora
ü  evitarea auditurilor de licențiere

8. Optimize Software Entitlements and Consumption – pe baza informațiilor obținute cu ajutorul activităților descrise mai sus, se pot aplica o serie de acțiuni pentru ajustarea consumului și pentru minimizarea costurilor asociate licenţierii software;

9. Share Software Asset Information - un sistem de management al activelor software (pachetelor software) permite controlul pachetului software (licenței) din punct de vedere tehnic, financiar și juridic, pe toată durata ciclului de viață a acestuia.

Conditii de eligibilitate:

Pentru a fi incluși în lista celor propuși în vederea evaluării, vendorii de soluții SAM au trebuit să îndeplinească următoarele condiții:

Comerciale:

-         venituri de cel puțin 10 milioane de dolari în anul 2016, generate din vânzarea de soluții SAM sau un portofoliu de minim de 500 de clienți cărora le-au comercializat soluția SAM și aceștia o utilizează in producție.

-         minim 100 de clienți (cărora le-au comercializat soluția SAM) în cel puțin două dintre următoarele regiuni: America de Nord, EMEA, America Latină, APAC, Japonia.

-         soluția SAM să fi fost lansată pe piată pană în data de 1 Septembrie 2017.

Tehnice:

Soluțiile SAM să includă următoarele funcționalități:

-            Catalog de aplicații software – serviciu care are rol de procesare a informațiilor brute, colectate de pe device-uri și identificarea tuturor aplicațiilor ce rulează pe acestea (identificare în funcție de vendor, ediție, versiune).

Baza de date a acestui catalog trebuie să conțină informații despre toate produsele software lansate pe piață de către următorii vendori: Microsoft, Oracle, Adobe, IBM, SAP și VMware.

-          Licensing Management - modul de licențiere inteligent care calculează și furnizează informații relevante în funcție de drepturile (upgrade/downgrade) alocate fiecărei licențe. Acesta trebuie să includă în calcul contractul de licențiere din care provine aplicația software și metricile de licențiere (CPU, Core, vCor etc.), care se aplica produsului respectiv.

De asemenea, modulul trebuie să asigure indentificarea aplicațiilor neutilizate din infrastructură și să propună scenarii de ajustări a numărului de licențe sau subscriptii cloud, în funcție de consumul real de software.

-          Software Compliance - algoritm de calcul care, pe baza tuturor informațiilor (vendor, ediție, versiune, metrici de licențiere, consum real, preț), să genereze rapoarte care să evidențieze, atât categoriile de produse ce sunt nelicențiate, cât și pe cele al căror număr de licențe depășește numărul produselor utilizate.

-          Connectors - posibilitatea de interconectare cu sisteme de tip: ITSM, ERP, docs  management și alte tooluri IT.


Care este cea mai bună soluție de SAM?

SNOW SOFTWARE și FLEXERA au fost desemnați lideri în Magic Quadrant.


Gartner, SAM Tools, Solutie SAM, Software Asset Management, Solutie licentiere software, ,


Care au fost criterile de evaluare pe baza cărora Gartner a realizat topul vendorilor?

Product or Service: analiza capabilităților privind managementul licențierii software:

capacitatea de identificare a licențelor achiziționate

capacitatea de colectare și identificare a aplicațiilor instalate

capacitatea de identificare a consumului de software (software metering )

capacitatea de optimizare a licențierii software

Overall Viability: evaluarea stabilității financiare a vendorilor.

Sales Execution/Pricing: evaluarea calității suportului acordat de către vendori în etapele de presales, precum și eficientă canalului de vânzări (deal registration, negocierea prețurilor, numărul de experți tehnici etc.).

Market Responsiveness: capacitatea de adaptare a vendorilor în funcție de nevoile clienților și schimbările dinamice ale pieței (transpunerea cerințelor în funcționalități noi ale produselor).

Marketing Execution: analiza creativității și eficienței programelor de marketing: promovarea brandului, social media, website, campanii și activități de vânzare.

Customer Experience: calitatea serviciilor de suport tehnic oferite de către vendori (SLA, intercațiunea cu managerul de cont etc.).

Operations: abilitatea vendorilor de a-și îndeplini cu succes angajamentele față de clienți (evaluarea experienței, resurselor și eficiența modului de comunicare).

Gartner, SAM Tools, Solutie SAM, Software Asset Management, Solutie licentiere software, Gartner SAM,

În ultimii ani consumul de software a crescut simțitor, iar gestionarea și limitarea costurilor cu licențierea software reprezintă acum o problema pentru liderii de nivel C.

Software Asset Management s-a transformat într-o disciplină strategică pentru orice business, iar companiile care sunt pregătite să investească în soluții SAM, au acum un punct de referință din partea uneia dintre cele mai respectate organizații de analiză la nivel mondial.

Acest articol a fost publicat si in Revista IT Trends (Mai 2018).

Autor : Catalin Iancu