Licentiere Windows Server 2019: Model de licentiere

Cum se licentiaza Windows Server 2019?

Modelul de licentiere al Windows Server 2019 este identic cu cel al Windows Server 2016 (per Core +CAL).

Pentru Windows Server 2019 Standard Edition si Windows Server 2019 Datacenter Edition se aplica modelul de licentiere, care este o combinatie intre licentierea per Core a tuturor procesoarelor fizice disponibile pe server si licentele de acces (CAL) pentru utilizatorii/dispozitivele care accesează serverul (per Core + user/ device CAL).

Windows Server 2019 Foundation Edition se licentiaza per Server, fara a fi necesara si achizitia de licente CAL.


Windows Server 2019, Licentiere Windows Server, Licentiere Microsoft Windows Server 2019


 Care sunt conditiile de licentiere?

-  pentru fiecare server fizic este necesara licentierea tuturor nucleelor (cores) disponibile;
 pentru fiecare procesor fizic disponibil pe server este necesara licentierea a minim 8 cores
(minimum 8 cores/processor);
-  pentru fiecare server fizic este necesara licentierea a minim 2 procesoare si un total minim de 16 cores (minimum 16 cores/server);

Nota:  o licenta de Windows Server 2019 contine un pachet de 2 cores (two-core pack license);

Microsoft Windows Server 2016, Licentiere Windows Server, Licentiere per core, model licentiere server

Licenta de Windows Server Standard Edition ofera dreptul de utilizare a maxim doua OSE (Operating system environment) sau doua Hyper-V containers (atunci cand toate nuceleele fizice- cores ale serverului sunt licentiate).
Pentru fiecare doua masini virtuale suplimentare, este necesara licentierea din nou a tuturor nuceelor (cores) disponibile pe serverul fizic.

Exemplu:

Numarul minim de licențe necesare pentru fiecare server este determinat de numarul  total de nuclee (cores) disponibile :

Microsoft Windows Server 2019, Licentiere Windows Server, Licentiere per core, model licentiere server

   Daca se doreste utilizarea a 2 masini virtuale aditionale, este necesara achizitia/ asignarea  a unui numar suplimentar de 16 licente Windows Server Standard.
Microsoft Windows Server 2019, Licentiere Windows Server, Licentiere per core, model licentiere server


Azure Hybrid Benefit

Ce este Azure Hybrid Benefit si cum se licentiaza?
Clientii care detin licente de Windows Server cu Software Assurance (SA) activ, in baza beneficiului Azure Hybrid, pot migra masinile virtuale Windows Server din mediul On prem catre Microsoft Cloud.


Cum se face conversia licentelor Windows Server 2019 din On prem in Cloud?

Fiecare pachet de 2 licente Windows Server - model de licentiere Per Procesor si  Fiecare pachet de 16 licente Windows Server - model de licentiere per Core se pot converti in 2 instante virtuale de Microsoft Azure cu disponibilitatea a maxim 8 cores pe fiecare instanta, sau se pot converti intr-o singura insanta vituala de Microsoft Azure cu disponibilitatea a maxim 16 cores.

Beneficiul Azure Hybrid se aplica pentru editiile: Standard si Datacenter.


Autor : Catalin Iancu

Care este cea mai bună soluție SAM de pe piață?!

Gartner a lansat Magic Quadrant pentru Software Asset Management Tools


Cei de la Gartner au publicat, pentru prima dată în istorie, primul lor studiu privind piața soluțiilor de SAM și au lansat MagicQuadrant pentru SAM Tools.

Acest raport a fost lansat cu scopul de a ajută clienții care-și doresc implementarea unor procese de optimizare şi control al utilizării software-ului din companie, în alegerea celor mai bune tool-uri de SAM de pe piață.

În următoarele  rânduri, am să detaliez elementele care au fost luate în calcul pentru realizarea acestui Magic Quadrant, trecând prin câteva noțiuni introductive.

Ce este SAM?

Software Asset Management este un sistem de management al activelor software (pachetelor software) ce poate fi implementat de orice companie indiferent de mărime. Valoarea acestui serviciu este dată de controlul pachetului software (licenței) din punct de vedere tehnic, financiar și juridic, pe toată durata ciclului de viață a acestuia.

Ce sunt activele software?

Activele software reprezintă pachetele software formate din: kit de instalare (aplicația, softul) și dreptul de utilizare al acestuia denumit generic licență comercială.

Cum a clasificat Gartner principalele activități ale unui proces de SAM în cadrul acestui raport?

Gartner a împărțit procesul de SAM în 9 activități distincte:

1. Discover Software Procurements (for Entitlement) – identificarea și centralizarea dovezilor de licențiere (contracte, comenzi, facturi);

2. Identify Software Entitlements – analiza dovezilor de licențiere pentru a indentifica care sunt licențele ce provin din fiecare contract și drepturile de utilizare aferente fiecăreia;

3. Normalize Software Entitlements – consolidarea tuturor informațiilor într-o singură baza de date, care să reflecte licențele software deținute și toate detaliile de identificare ale acestora (vendor, produs, ediție, versiune, drepturi de utilizare, contractul de licențiere, costul de achiziție,  cantitate, furnizor);
4. Discover Platforms – identificarea sistemelor (fizice și virtuale) din infrastructură pe care sunt instalate și rulează aplicații software;

5. Identify Platform Consumption – procesarea informațiilor despre configurația hardware a sistemelor din infrastructură și identificarea tuturor aplicațiilor software ce rulează pe acestea;

6. Normalize Software Consumption Data - consolidarea tuturor informațiilor într-o singură bază de date, care să reflecte consumul real de aplicații software;

7. Reconcile Software Asset Information – reconcilierea informațiilor din cele două baze de date create anterior: Software Entitlements versus Software Consumption Data. În urmă acestei reconcilieri, se obține un raport care reprezintă comparativul dintre licențele software deținute și consumul real de software.

Acest raport este punctul de pornire pentru a pune în valoare beneficiile unui proces de SAM:

ü  vizibilitate asupra consumului de software
ü  asigurarea nivelului optim de compliance
ü  controlul costurilor și reducerea majora a acestora
ü  evitarea auditurilor de licențiere

8. Optimize Software Entitlements and Consumption – pe baza informațiilor obținute cu ajutorul activităților descrise mai sus, se pot aplica o serie de acțiuni pentru ajustarea consumului și pentru minimizarea costurilor asociate licenţierii software;

9. Share Software Asset Information - un sistem de management al activelor software (pachetelor software) permite controlul pachetului software (licenței) din punct de vedere tehnic, financiar și juridic, pe toată durata ciclului de viață a acestuia.

Conditii de eligibilitate:

Pentru a fi incluși în lista celor propuși în vederea evaluării, vendorii de soluții SAM au trebuit să îndeplinească următoarele condiții:

Comerciale:

-         venituri de cel puțin 10 milioane de dolari în anul 2016, generate din vânzarea de soluții SAM sau un portofoliu de minim de 500 de clienți cărora le-au comercializat soluția SAM și aceștia o utilizează in producție.

-         minim 100 de clienți (cărora le-au comercializat soluția SAM) în cel puțin două dintre următoarele regiuni: America de Nord, EMEA, America Latină, APAC, Japonia.

-         soluția SAM să fi fost lansată pe piată pană în data de 1 Septembrie 2017.

Tehnice:

Soluțiile SAM să includă următoarele funcționalități:

-            Catalog de aplicații software – serviciu care are rol de procesare a informațiilor brute, colectate de pe device-uri și identificarea tuturor aplicațiilor ce rulează pe acestea (identificare în funcție de vendor, ediție, versiune).

Baza de date a acestui catalog trebuie să conțină informații despre toate produsele software lansate pe piață de către următorii vendori: Microsoft, Oracle, Adobe, IBM, SAP și VMware.

-          Licensing Management - modul de licențiere inteligent care calculează și furnizează informații relevante în funcție de drepturile (upgrade/downgrade) alocate fiecărei licențe. Acesta trebuie să includă în calcul contractul de licențiere din care provine aplicația software și metricile de licențiere (CPU, Core, vCor etc.), care se aplica produsului respectiv.

De asemenea, modulul trebuie să asigure indentificarea aplicațiilor neutilizate din infrastructură și să propună scenarii de ajustări a numărului de licențe sau subscriptii cloud, în funcție de consumul real de software.

-          Software Compliance - algoritm de calcul care, pe baza tuturor informațiilor (vendor, ediție, versiune, metrici de licențiere, consum real, preț), să genereze rapoarte care să evidențieze, atât categoriile de produse ce sunt nelicențiate, cât și pe cele al căror număr de licențe depășește numărul produselor utilizate.

-          Connectors - posibilitatea de interconectare cu sisteme de tip: ITSM, ERP, docs  management și alte tooluri IT.


Care este cea mai bună soluție de SAM?

SNOW SOFTWARE și FLEXERA au fost desemnați lideri în Magic Quadrant.


Gartner, SAM Tools, Solutie SAM, Software Asset Management, Solutie licentiere software, ,


Care au fost criterile de evaluare pe baza cărora Gartner a realizat topul vendorilor?

Product or Service: analiza capabilităților privind managementul licențierii software:

capacitatea de identificare a licențelor achiziționate

capacitatea de colectare și identificare a aplicațiilor instalate

capacitatea de identificare a consumului de software (software metering )

capacitatea de optimizare a licențierii software

Overall Viability: evaluarea stabilității financiare a vendorilor.

Sales Execution/Pricing: evaluarea calității suportului acordat de către vendori în etapele de presales, precum și eficientă canalului de vânzări (deal registration, negocierea prețurilor, numărul de experți tehnici etc.).

Market Responsiveness: capacitatea de adaptare a vendorilor în funcție de nevoile clienților și schimbările dinamice ale pieței (transpunerea cerințelor în funcționalități noi ale produselor).

Marketing Execution: analiza creativității și eficienței programelor de marketing: promovarea brandului, social media, website, campanii și activități de vânzare.

Customer Experience: calitatea serviciilor de suport tehnic oferite de către vendori (SLA, intercațiunea cu managerul de cont etc.).

Operations: abilitatea vendorilor de a-și îndeplini cu succes angajamentele față de clienți (evaluarea experienței, resurselor și eficiența modului de comunicare).

Gartner, SAM Tools, Solutie SAM, Software Asset Management, Solutie licentiere software, Gartner SAM,

În ultimii ani consumul de software a crescut simțitor, iar gestionarea și limitarea costurilor cu licențierea software reprezintă acum o problema pentru liderii de nivel C.

Software Asset Management s-a transformat într-o disciplină strategică pentru orice business, iar companiile care sunt pregătite să investească în soluții SAM, au acum un punct de referință din partea uneia dintre cele mai respectate organizații de analiză la nivel mondial.

Acest articol a fost publicat si in Revista IT Trends (Mai 2018).

Autor : Catalin Iancu

Care sunt drepturile de downgrade ale licentei tale Microsoft?

Drepturile de downgrade sunt reguli de licențiere care difera, atat in functie de modul in care a fost  achiziționata licenta, cat si in functie de categoria de produse Microsoft, inclusiv de versiune si editie. 

Mai exact, drepturile de downgrade ofera posibilitatea instalarii si utilizarii unei versiuni si/sau editii anterioare celei achizitionate.

Daca ati achizitionat licente Microsoft prin intermediul unui contract de volum: Open, Select, Microsoft Product & Services Agreement - MPSA sau Enterprise Agreement - EA, ati ales cea mai buna optiune, pentru ca downgrade-urile sunt permise pentru toate produsele achizitionate prin unul din aceste contracte.

Insa, daca ai achizitionat licente Microsoft de tip OEM sau FPP, exista unele restrictii.


Licentele OEM (Original Equipment Manufacturer)

Urmatoarele produse Microsoft: Office, Project, Visio, etc. nu includ drepturi de downgrade.

In cazul sistemelor de operare: 

 • Microsoft Windows Server, pentru toate versiunile lansate dupa Windows Server 2003R2 au fost incluse drepturi de downgrade.

Licentiere Microsoft, Licentiere Windows Server, Licentiere, Licentiere Windows 10,

 • Microsoft Windows Desktop, incepand cu Windows Vista au fost introduse drepturi de downgrade pentru urmatoarele versiuni si editii: Windows 8.1 Professional, Windows 8 Professional, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Business si Windows Vista Ultimate.

Licentiere Microsoft, Licentiere Windows Server, Licentiere, Licentiere Windows 10,


Pentru a identifica cel mai usor si eficient, atat editia si versiunea produsului Microsoft, cat si informatii despre drepturile  de downgrade asociate licentei achizitionate, recomand citirea termenilor si conditiilor prevazuti in EULA (End-User License Agreement) si in documentul OEM License Terms ce insoteste produsul.


Licentele FPP (Full Packaged Products)

Licentele FPP nu includ drepturi de downgrade. 


Scenarii de licentiere 
Downgrade de Editie

Downgrade de la Windows 10 Professional la Windows 8 Enterprise, conform regulilor de licentiere Microsoft,  nu este permis, insa se poate face downgrade la Windows 8 Professional. 

Un alt exemplu:  downgrade de la Visio Professional la Visio Standard nu este permis. 

Downgrade de Versiune

Se permite downgrade de la Office Professional 2016  la versiunile anterioare: 2003, 2007 sau 2013, insa nu este permis downgrade la Office Standard. 

Confuzie?!

Acesta este unul dintre multele motive care demonstrează cât de important este sa apelati la un consultant expert in licențiere Microsoft înainte de a realiza modificări in infrastructura. 

Companiile care primesc ajutor pentru a intelege drepturile de downgrade, precum și alte reguli asociate cu versiunile și edițiile de produse pot reduce la minimum riscul, evitând problemele de compliance și economisind bani prin evitarea achizițiilor de licențe inutile.

Autor : Catalin IancuSolutie de SAM si licentiere software: Snow License Manager

Despre Snow Software

Producatorul acestei platforme este Snow Software, o companie suedeza, independenta de marii vendori (Microsoft, Oracle, IBM, Adobe etc), ce are in portofoliu numai produse dedicate managementului de software. Produsele sunt standardizate conform ISO/IEC 19770 - ITAM (standard care reglementeaza atat procedurile de implementare a unui proiect SAM cat si solutia tehnica utilizata).

Solutia de SAM si licentiere software de la Snow software a primit recunoastere internationala din partea mai multor enitati de profil:

Gartner  - Lideri în Magic Quadrant
ITAM Review - Tool Provider of the Year

Sam tool


Certificari:

SAM

O solutie SAM completa de la Snow include:

Licentiere software


Snow License Manager

Snow License Manager este principala platforma a unei solutii de SAM complete, ce are abilitatea de a oferi vizibilitate centralizata asupra consumului de software din organizatii.
Aceasta platforma combina identificarea aplicatiilor din infrastructura IT cu modele de licentiere care se aplica acestora, rezultand  un instrument perfect de control al utilizarii licentierii software.

Snow License Manager ofera o imagine unificata  a tuturor informatiilor relevante de care are nevoie o organizatie pentru a gestiona atat resursele on-premise cat si cele din cloud:
 • consumul de cloud (AWS, Azure, Microsoft 365)
 • consumul de software
 • managementul utilizatorilor de aplicatii software 
 • manangementul contractelor de licentiere in volum
 • manangementul contractelor de suport si mentenanta
 • controlul hardwareului utilizat
Informatiile brute colectate din mediul fizic, virtual sau cloud, inainte de a ajunge in Snow License Manager, sunt "filtrate" de un catalog software (actualizat permanent), ce contine informatii despre toate produsele software comerciale, ajutand astfel la identificarea versiunilor, editiilor si modelelor de licentiere aferente.

Caracteristici principale:

Datacenter Licensing Optimization

Snow License Manager simplifica managementul licentierii pentru mediul virtual.
Acesta calculeaza automat cantintatea de licente necesare pentru aplicatiile care ruleaza pe servere tinand cont atat de numarul de procesoare fizice, cat si de numarul nucleelor - cores (fizice si virtuale).
Numarul de nuclee (cores) active au un impact direct asupra licentierii Microsoft, Oracle si IBM.

Licentiere Software

Multi vendor licensing

Modulul de licentiere recunoaste si calucleaza automat cantitatea de licente necesare pentru produsele celor mai populari vendori: Microsoft, Oracle, IBM,  SAP, Symantec, Adobe, Autodesk.

Automatic detection of unused software

Snow License Manager detine o functie care monitorizeaza aplicatiile instalate (nivelul de utilizare al acestora) in mediu on-premise si cloud.
Beneficiul major pe care-l ofera aceasta functie este indentificarea aplicatiilor neutilizate din infrastructura.  Astfel, se pot face ajustari asupra numarului de licente incluse in contractele de licentiere active, precum si ajustari asupra volumului de subscriptii / suport tehnic pentru care se realizeaza reinnoire anuala.

Software Recognition Service 

Acesta este un serviciu al solutiei de SAM care identifica peste 500.000 de aplicatii software provenite de la cei aproximativ  80.000 de producatori de pe piata.

Roles based

Snow License Manager este conceput in asa fel, in cat orice persoana implicata in achizitia si administrarea de software sa aiba acces la informatiile si rapoartele relevante in functie de specificul departamentului din care provine ( Achiztii, IT, Financiar, Juridic, HR).

Solutie SAM si Licentiere

Financial management

Sectiunea financiara aduce un sprijin puternic pentru estimarea/ bugetarea viitoarelor costuri, pentru controlul financiar al subscriptilor din cloud și pentru renegocierea contractelor existente.
Exista posibilitatea de a importa datele financiare pentru fiecare licenta achiztionata si contract de achizitie:
 • valoarea de achizitie
 • furnizor / producator
 • upload al documentelor de achizitie (exemplu: scan electronic dupa factura fiscala)

Contract management

Se pot importa si administra contracte de orice tip: de licentiere, de suport, de mentenanta etc.  

Security

Snow License Manager detine capacitatea de a identifica programele software instalate care nu deţin o licenţă, care fac parte din lista de programe neautorizate sau a căror suport oferit de producător a expirat. Aceasta functionalitate este esenţială pentru a identifica posibilele vulenerabilitati de securitate.

Licentiere software

Autor : Catalin Iancu


Adevarul despre contractele Microsoft.

V-ati intrebat vreodata care sunt motivele ce declanseaza un audit Microsoft?

Cu siguranta, adevaratul motiv nu-l veti afla de la Account Managerul care se ocupa de contul dumneavoastra sau din partea vreunui alt reprezentant Microsoft.

Raspunsul standard furnizat companiilor este acela ca, acestea au fost alese aleatoriu de catre un sistem “ ultrasofisticat” detinut de Microsoft Irlanda.

Din cauza faptului ca, Microsoft este o organizatie supusa permanent “presiunii” de crestere anuala a volumului de vanzari, acest lucru se resfrange direct asupra managerilor de cont, implicit asupra clientilor.

In realitate, majoritatea selectiilor se fac pe baza unor motive pur comerciale, auditul este cea mai buna “unealta” pentru a genera venituri. 

Contractele de licentiere Microsoft - True Up si Renewal 

Microsoft True UP

Companiile care realizeaza pe durata contractului cresteri semnificative ale numarului de angajati, a cifrei de afaceri sau achizitioneaza (merge&acquisitions) alte companii, insa la efectuarea rapoartelor anuale (true-up) nu este declarata o cresterea importanta a numarului de licente, atunci aceasta este o situatie care le nominalizeaza pentru un eventual audit.

Microsoft Renewal

Companiile care nu isi manifesta intentia de reinnoire la încetarea perioadei de valabilitate a contractului de licenţiere sau nu-si doresc achizitionarea unui alt tip de contract in volum, acestea devin “candidate serioase” pentru un audit de licentiere Microsoft.

Finalizarea unui contract de licentiere reprezinta o “surpriza neplacuta”, o pierdere financiara atat pentru Microsoft cat si pentru partenerul prin intermediul caruia s-a realizat achizitia de licente.

Licentiere Microsoft, Microsoft Audit, Microsoft Renewal,


Reinnoirea contractului

Garantati ca ati obtinut cea mai buna oferta de reinnoire?

De asemenea exista situatii in care reinnoirea contractului Microsoft reprezinta o solutie viabila pentru o mare parte din companii.

In acest caz precum si pentru situatiile descrise mai sus, se recomanda ajutorul unui expert care sa actioneze in interesul dumneavoastra si care sa nu aiba nicio implicare comerciala in contractul actual sau intentia de a va vinde licente. 

Nici partenerul si nici managerul de cont Microsoft nu-si doresc diminuarea veniturilor, astfel acestia nu va vor prezenta o structura de contract cu o valoarea mai mica, ci din contra, intotdeauna se urmareste cresterea acesteia.

Consultanta din partea unor experti independenti cu focus in optimizarea de licentiere Microsoft ar putea sa va ofere un avantaj major in reducerea costurilor asociate contractelor de licentiere, pastrand un nivel optim de compliance software si protectie impotriva auditurilor software.

Autor : Catalin Iancu

Licentiere SQL Server 2017 Enterprise: Licentiere in mediul fizic

Cum se licentiaza SQL Server 2017?

Pentru SQL Server 2017 se aplica doua modele principale de licentiere:

 • Server + CAL
 • Per core

Editii SQL Server, Functionalitati SQL Server, Licentiere Microsoft, Licentiere SQL Server, Licentiere SQL Server 2017, Licentiere SQL Server in mediul fizic, Microsoft SQL Server, SQL Server, SQL Server 2017,


Cum se licentiaza SQL Server 2017 Enterprise Edition?

Odată cu introducerea SQL Server 2012, a fost eliminat modelul de licentiere Server + CAL pentru Enterprise Edition.

Exceptie: Clienții care au pastrat Software Assurance (SA) activ pot continua sa reinnoiasca SA-ul, pentru licentele de SQL Server Enterprise, in modelul de licentiere Server+CAL si sa  actualizeze serverul la versiunea 2017. Aceasta exceptie insa are o limitare: se poate aplica doar instantelor de SQL care ruleaza pe un server fizic ce are un maxim de 20 cores disponibile.

Singurul model de licentiere disponibil pentru Enterprise edition este per Core.
Pentru acesta se aplica urmatoarele reguli:
 • pentru fiecare server fizic este necesara licentierea tuturor nucleelor (cores) disponibile;
 • pentru fiecare procesor fizic disponibil pe server este necesara licentierea a minim 4 cores (minimum 4 cores/processor);
Nota:  o licenta de SQL Server Enterprise 2017 contine un pachet de 2 cores (two-core pack license);

Licentierea in modelul per Core permite utilizarea a unui numar nelimitat de instante pe acelasi server fizic.

Avanatajul licentierii per Core este ca orice server SQL licentiat cu acest model,  permite accesul unui numar nelimitat de useri/device-uri fara a fi necesara achizitia licentelor de acces CAL. 


Cum se licentiaza un server SQL Enterprise cu un singur processor fizic disponibil?

 Microsoft SQL Server, SQL Server, SQL Server 2017,

Numarul de procesoare disponibile = 1
Numarul de cores disponibile per procesor= 2
Numarul total de cores = 2

In cazul unui server cu un singur processor, tinand cont de conditiile de licentiere (pentru fiecare procesor fizic disponibil pe server este necesara licentierea a minim 4 cores), sunt necesare 2 licente (two-core pack) SQL Server 2017 Enterprise Edition.


Cum se licentiaza un server  SQL Enterprise cu doua procesoare fizice disponibile?

 Microsoft SQL Server, SQL Server, SQL Server 2017,
Numarul minim de licențe necesare pentru fiecare server este determinat de numarul  total de nuclee (cores) disponibile.
Conform condtiilor de mai sus, in cazul unui server cu doua procesoare  si un total de 8 cores, sunt necesare 4 licente (two-core pack) SQL Server 2017 Enterprise Edition.


Cum se licentiaza un server SQL Enterprise cu patru procesoare fizice disponibile?

 Microsoft SQL Server, SQL Server, SQL Server 2017,
Pentru un server cu 4 procesoare si un total de 24 cores sunt necesare: 12 licente (two-core pack).Autor : Catalin Iancu

Licentiere SQL Server 2017 Standard: Licentiere in mediul fizic

Cum se licentiaza SQL Server 2017?

Pentru SQL Server 2017 se aplica doua modele principale de licentiere:

 • Server + CAL
 • Per core

Editii SQL Server, Functionalitati SQL Server, Licentiere Microsoft, Licentiere SQL Server, Licentiere SQL Server 2017, Licentiere SQL Server in mediul fizic, Microsoft SQL Server, SQL Server, SQL Server 2017,


Cum se licentiaza SQL Server 2017 Standard Edition?

SQL Server Standard Edition se licentiaza prin ambele modele de licentiere.

Pentru modelul Server + CAL: Standard Edition necesita o licenta pentru server si licente de acces (CAL) pentru utilizatorii/dispozitivele care accesează serverul (user/device CAL).

Licentiere Microsoft, Licentiere SQL Server 2017, Licentiere SQL Server in mediul fizic, Microsoft SQL Server, SQL Server, SQL Server 2017,

Licenta de SQL Server Standard ofera dreptul de utilizare a unei singure instante pe un singur server fizic.
Pentru un al 2 lea server este necesara alocarea unei licente suplimentare.

 Licentiere SQL Server

Fiecare utilizator si/sau dispozitiv care accesează un SQL Server trebuie licentiat cu o licenta de acces CAL.
Aceasta trebuie sa fie de aceeași versiune sau mai noua decat SQL Serverul pe care-l acceseaza.

Exemplu: pentru a accesa un server SQL Server 2014 Standard Edition, un utilizator ar avea nevoie de o licenta CAL SQL Server, versiune 2014 sau 2017.

Fiecare licența de acces CAL versiune 2017 permite accesul (userului sau device-ului licentiat) la orice server SQL licentiat din infrastructura.


Pentru modelul de licentiere per Core, se aplica urmatoarele reguli:

 • pentru fiecare server fizic este necesara licentierea tuturor nucleelor (cores) disponibile;
 • pentru fiecare procesor fizic disponibil pe server este necesara licentierea a minim 4 cores 

Nota:  o licenta de SQL Server Standard 2017 contine un pachet de 2 cores (two-core pack license);
Licentierea in modelul per Core permite utilizarea unui numar nelimitat de instante pe acelasi server fizic.

Avanatajul licentierii per Core este ca, orice server SQL licentiat cu acest model,  permite accesul unui numar neilimtat de useri/device-uri fara a fi necesara achizitia licentelor de acces CAL.

Cum se licentiaza un server SQL cu un singur procesor fizic disponibil?

Licentiere Microsoft, Licentiere SQL Server, Licentiere SQL Server 2017, Licentiere SQL Server in mediul fizic, Microsoft SQL Server, SQL Server, ,

Numarul de cores disponibile per procesor = 2
Numarul de procesoare disponibile = 1
Numarul total de cores = 2

In cazul unui server cu un singur procesor, tinand cont de conditiile de licentiere (pentru fiecare procesor fizic disponibil pe server este necesara licentierea a minim 4 cores), sunt necesare 2 licente (two-core pack) SQL Server 2017 Standard Edition.

Cum se licentiaza un server  SQL cu doua procesoare fizice disponibile?

 Microsoft SQL Server, SQL Server, SQL Server 2017,

Numarul minim de licențe necesare pentru fiecare server este determinat de numarul  total de nuclee (cores) disponibile.
Conform conditiilor de mai sus, in cazul unui server cu doua procesoare  si un total de 8 cores, sunt necesare 4 licente (two-core pack) SQL Server 2017 Standard Edition.

Cum se licentiaza un server SQL cu patru procesoare fizice disponibile?

Licentiere SQL Server 2017, Licentiere SQL Server in mediul fizic, Microsoft SQL Server, SQL Server, SQL Server 2017,
Pentru un server cu 4 procesoare si un total de 24 cores sunt necesare: 12 licente (two-core pack).


Autor : Catalin Iancu

Citeste si cel mai nou articol:

Licentiere Windows Server 2019: Model de licentiere

Cum se licentiaza Windows Server 2019? Modelul de licentiere al Windows Server 2019 este identic cu cel al Windows Server 2016 ( per C...